Twayblade Neottia ovata  
Grinlow Wood, Buxton Spa